МКОУ Шалапская ООШ Целинный район

659435, Алтайский край, Целинный р-он, с.Шалап, улица Чкалова 58-А 8(38596)34-5-32 shalap@mail.ru http://shalap-shkola.ucoz.ru